De ‘Taalkit DUTCH’ is geen nieuwe methode, maar een compacte verzameling van verschillende methoden, technieken, tips en trucs waarmee goede ervaringen zijn opgedaan. Zo wordt de vrijwilligers een handreiking gedaan om de knelpunten die zij soms tegenkomen bij het geven Basaal Nederlands beter te kunnen oppakken.

Mooie aanvulling op eigen methode(s)


Ook voor vrijwilligers die (nog) geen knelpunten signaleren kan de toolkit nuttig en een mooie aanvulling op hun eigen methode zijn. De Taalkit DUTCH bestaat uit een Handleiding voor vrijwilligers, Materiaal voor de deelnemers alsook online leerroutes. Tot deze online leerroutes hebben deelnemers toegang met behulp van inlogcodes die voor hen kunnen worden aangevraagd bij de bibliotheek. Sinds kort is ook de website Taalkit DUTCH in de lucht. Hierop kunt u gratis verschillende materialen downloaden.

Praktijkervaringen vanuit azc ‘s Gravendeel


In het azc in ’s Gravendeel zijn ze erg enthousiast over de Taalkit DUTCH. NT2 docent Bouke Procee: “Bij de plaatselijke bibliotheek zijn inlogcodes aangevraagd, deze zijn opgestuurd naar ons azc. Elke cursist krijgt een eigen code, want de computer houdt per cursist bij waar hij/zij gebleven is. Van de Taalkit wordt tot nog toe alleen het programma Taalklas gebruikt. Op een smart-TV worden de TV-uitzendingen (van youtube) van Taalklas vertoond in de klas. Aan de hand van deze uitzending wordt er een uur klassikaal les gegeven, waarin praten en luisteren centraal staan. Daarna gaat de klas naar een computerruimte, waar met de code wordt ingelogd en gewerkt met de oefeningen van Taalklas. Dan staan lezen en schrijven centraal. Sinds kort wordt er ook gebruik gemaakt van de nieuwe Taalklas cursistenboeken. Met deze boeken kunnen cursisten thuis op hun kamer de lesstof nog eens overkijken en ook oefeningen maken. Ook klassikaal worden de boeken gebruikt om oefeningen op de computer te verduidelijken.”

Meer nieuws