Een time-out kan worden opgelegd na een incident met (zeer) grote impact, zoals agressie en geweld tegen COA-medewerkers of andere azc-bewoners. De overlastgever wordt dan verplaatst naar een sobere ruimte, waar hij of zij enige tijd kan verblijven. De overlastgever krijgt geen leefgeld, maar wordt in natura ondersteund. Daarnaast is extra beveiliging bij de time-out plek. Na de time-out kan een overlastgever terug naar het asielzoekerscentrum of wordt, indien nodig, overgeplaatst.

Rechtelijke uitspraak

Overlastgevers konden tot nog toe ook de toegang tot de opvang worden ontzegd, maar door een uitspraak van het Europees Hof van Justitie is dat niet meer mogelijk. Overlastgevers worden daarom overgeplaatst naar een andere locatie, uit elkaar gehaald als het groepen betreft. De time-out komt daar nu bij en is volgens de staatssecretaris een belangrijke aanvulling op de maatregelen die er al zijn.

Draagvlak aangetast

De overgrote meerderheid van de asielzoekers in Nederland veroorzaakt geen problemen. Een relatief kleine groep zorgt echter wel voor overlast, zoals winkeldiefstal, vernieling en bedreiging. Dit is onaanvaardbaar, ook omdat hierdoor het draagvlak voor de opvang van asielzoekers die bescherming nodig hebben, wordt aangetast.

Aanpak overlastgevers

De staatssecretaris heeft daarom een reeks maatregelen genomen. Zo zijn er drie ketenmariniers aangesteld om gemeenten, politie, Openbaar Ministerie en het COA te helpen met de aanpak van overlast. Ook is er een Top X-lijst, waarop de zwaarste overlastgevers staan, zodat die kunnen worden aangepakt. Daarnaast is de handhaving- en toezichtslocatie (htl) geopend in Hoogeveen, waar zware overlastgevers naar kunnen worden overgeplaatst. Lokaal wordt door gemeenten, COA en politie gewerkt met het opleggen van gebiedsverboden en een meldplicht. Bij crimineel gedrag is uiteraard het strafrecht van toepassing.