Het is de bedoeling dat het COA voor de opvang van asielzoekers - naast de WTC Expo in Leeuwarden - straks ook tijdelijk een deel van de Zeelandhallen in Goes gaat gebruiken. Eén van de drie hallen van de Zeelandhallen, de Oosterscheldehal, zal daarbij gebruikt worden als extra buffercapaciteit; dit omdat de huidige opvanglocaties in Nederland vol zijn.

In de Zeelandhallen zullen maximaal 350 asielzoekers opgevangen worden. Naar verwachting kunnen de eerste asielzoekers er vanaf 20 maart terecht, tot medio oktober 2020. Het gaat met name om tijdelijke opvang voor nieuwe asielzoekers die nu een eerste aanvraag indienen. Het is de bedoeling dat zij vervolgens doorstromen naar reguliere opvang elders in het land. Vanaf 2011 was er - met een onderbreking van drie maanden - tot november 2019 een regulier azc in Goes gevestigd.