Mede door de ervaringen in het verleden met de opvang van asielzoekers op deze locatie, is het college van de gemeente Hoeksche Waard (waar ’s-Gravendeel onderdeel van is) bereid om onder voorwaarden medewerking te verlenen. ‘De gemeente draagt daarmee bij aan het oplossen van een landelijk probleem’, aldus het persbericht van de gemeente en het COA.

Er is op dit moment een groot tekort aan opvangplaatsen. Dit komt door een toename van het aantal asielaanvragen, de komst van de Afghaanse evacués en door het aantal statushouders die in onze opvang verblijven en wachten op woonruimte in een gemeente.

De start

Het COA verwacht dat de eerste mensen over enkele weken op de locatie aan de Kilweg 41 terechtkunnen. Een precieze datum is nog niet bekend. De opvang geldt voor zes maanden, met de mogelijkheid om met een halfjaar te verlengen.

De locatie is eigendom van het COA en is in het verleden meerdere keren voor asielopvang ingezet. De komende weken wordt de locatie geschikt gemaakt voor opvang. Zo worden er onder andere tijdelijke woonunits met basisvoorzieningen geplaatst.

Azc in de toekomst?

Het COA wil ook met de gemeente in gesprek over een mogelijke heropening van het azc in de toekomst. De gemeente geeft in reactie hierop aan deze gesprekken te willen voeren na een uitvoerige evaluatie van de eerste zes maanden na deze tijdelijke noodopvang. Inwoners en het maatschappelijk middenveld zullen hier dan bij worden betrokken.

Informatieavond

Woensdag 15 september van 17.00 tot 19.30 uur is er een informatiemarkt voor inwoners van de gemeente in Sporthal de Schenkel in ’s-Gravendeel. Daarbij zijn het COA, de gemeente en enkele maatschappelijke organisaties aanwezig. Inwoners kunnen dan onder meer vragen stellen over de tijdelijke opvang.

Meer informatie en aanmelden

Kijk voor meer informatie over deze informatiemarkt op de website van de gemeente
In verband met de coronamaatregelen is aanmelden voor de informatiemarkt, inclusief een tijdslot verplicht. Dat kan eveneens via de gemeentewebsite.