De evenementenhal wordt gebruikt als buffercapaciteit omdat de huidige opvanglocaties vol zijn. Het college van Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden heeft dit vandaag bekend gemaakt.

In de Friezenhal kunnen 500 tot 600 asielzoekers worden opgevangen. Naar verwachting kunnen de eerste asielzoekers er vanaf 18 maart terecht tot uiterlijk 1 oktober 2020. Het gaat om tijdelijke opvang voor nieuwe asielzoekers die nu een eerste aanvraag indienen. Het is de bedoeling dat zij vervolgens doorstromen naar reguliere opvang.

Opvang in reguliere locaties verdient nadrukkelijk de voorkeur boven het gebruik van evenementenhallen. Het COA hoopt in overleg met gemeenten en provincies snel nieuwe opvang te vinden, zodat de extra buffercapaciteit slechts beperkt gebruikt hoeft te worden.

Vorig jaar maakte het COA bekend dat het in 2020 minstens 5.000 extra opvangplaatsen nodig heeft. Met gemeenten en provincies werkt het COA aan de zogeheten regionale regietafels aan het vinden van nieuwe reguliere locaties. Ook worden gesprekken gevoerd met gemeenten over verlenging van aflopende overeenkomsten. Om reeds in gang gezette inspanningen kracht bij te zetten, komt de Landelijke Regietafel Migratie en Integratie op korte termijn opnieuw bijeen.

Zoals eerder aangegeven moet de capaciteit voor de opvang van asielzoekers om meerdere redenen worden verhoogd. Er is sprake van een licht hogere instroom.  Ook worden niet alle asielaanvragen binnen de vastgestelde termijnen afgehandeld, waardoor asielzoekers in afwachting van een besluit langer in de opvang blijven. Bij de uitstroom van statushouders speelt ook krapte op de woningmarkt een rol. Het COA vangt op dit moment bijna 28.000 asielzoekers op