Er is op dit moment een groot tekort aan opvangplaatsen. Dit komt door een toename van het aantal asielaanvragen, de komst van de Afghaanse evacués en door het aantal statushouders die in onze opvang verblijven en wachten op woonruimte in een gemeente. Op alle fronten wordt hard gezocht naar mogelijkheden.

Burgemeester Gerritsen: "Als college hebben we besloten om als medeoverheid vanuit maatschappelijke en humanitaire verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren aan de oplossing van dit landelijke vraagstuk."

Direct omwonenden van de locatie zijn donderdagavond per brief geïnformeerd over de tijdelijke opvang.
Huize Alexandra was vijf jaar lang in gebruik voor de opvang van amv. Die termijn liep in de zomer van 2020 af.  De tijdelijke opvang past binnen het al eerder door de gemeente ingezette proces voor sloop en herontwikkeling van deze locatie.