Het gaat om mensen die op uitnodiging van de Nederlandse regering naar ons land komen, omdat zij in Afghanistan voor ons land hebben gewerkt en in hun land niet meer normaal kunnen verblijven en functioneren. Zij komen, in de meeste gevallen met hun gezinnen, via een omweg dinsdag in ons land aan.

In de asielzoekerscentra in Nederland zijn op dit moment te weinig plekken voor mensen die hulp nodig hebben. Daarom maakt het COA voor de duur van twee weken gebruik van de mogelijkheid bij Van der Valk om deze groep, met daarin veel kinderen, tijdelijk te huisvesten.

Het COA heeft afspraken gemaakt met de Van der Valk-organisatie over de tijdelijke opvang. In Vianen zijn vanaf dinsdag 12 juli voor de duur van twee weken in één van de vleugels van het hotel 90 kamers beschikbaar voor 180 mensen. Na twee weken zullen de bewoners op andere noodopvanglocaties in het land worden geplaatst.

Met het COA zijn ook afspraken gemaakt over de opvang en begeleiding van de bewoners in het Van der Valk hotel. Zo is daar 24 uur per dag, zeven dagen in de week begeleiding aanwezig.