De ongeveer 200 bewoners van de bestaande cno-locatie in Nijmegen gaan ook naar deze nieuwe locatie bij het sportpark Winkelsteeg. Het COA is blij dat Nijmegen deze tijdelijke opvanglocatie mogelijk maakt gezien de huidige nood aan opvangplekken. Zeker nu in een aantal gemeenten cno-locaties binnenkort gaan sluiten.

Paviljoens en units op sportpark Winkelsteeg

De cno-locatie in Nijmegen wordt snel opgebouwd en ingericht. Op sportpark Winkelsteeg komen 6 paviljoens met verwarmde slaapruimtes voor 160 personen. Daarnaast zorgt het COA dat er ruim 100 units vanuit Biddinghuizen (Walibiterrein) verplaatst worden naar Nijmegen en ingericht waaronder  50 woonunits voor ouders met kinderen. Verder zijn er sanitair- en ontmoetingsruimten.

De gemeente runt de opvang en zorgt voor de dagelijkse leiding, beveiliging, dagbestedingssactiviteiten voor de bewoners en dat soort zaken. Het COA zorgt voor de plaatsing van bewoners, begeleiding in de asielprocedure en de huisarts- en tandartszorg. Met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt gesproken over het onderwijsaanbod voor de leerplichtige kinderen. 

Burgemeester Bruls van Nijmegen: “De nood is nog altijd hoog. We weten inmiddels uit ervaring dat we crisisnoodopvang, ook op grotere schaal, in Nijmegen zó kunnen organiseren dat dit goed en rustig verloopt, zowel voor degenen die er verblijven, als voor de mensen die er in de buurt wonen.”

  • Nijmegen noodopvang

Veel oplossingen nodig

De tijdelijke opvanglocatie in Nijmegen is heel welkom. Het COA heeft een maatregelenpakket in gang gezet en werkt met man en macht om komende tekorten aan opvangplekken te voorkomen. Ook heeft het Veiligheidsberaad het verzoek gekregen om de crisisnoodopvang tot 1 juli aaanstaande  open te houden. Bij een aantal gemeenten lukt dat niet omdat bijvoorbeeld het contracten afloopt. Het is  belangrijk dat er alternatieven komen zoals in Nijmegen.