De staatssecretaris zegt dat boa’s in onveilige situaties wel degelijk dwang en geweldsmiddelen mogen toepassen op basis van hun wettelijke taak in het vreemdelingentoezicht. Dat geldt ook wanneer van het gedrag van een asielzoeker dreiging uitgaat richting medewerkers op de htl. Op deze manier handhaven boa’s de veiligheid van zowel de medewerkers als de bewoners op locatie. Uiteraard geldt hierbij het uitgangspunt dat boa’s altijd proportioneel omgaan met de inzet van geweldsmiddelen. 

Respect en waardering voor COA-medewerkers

In zijn reactie aan de Tweede Kamer benadrukt staatssecretaris Van der Burg dat medewerkers van het COA op de htl onder complexe omstandigheden werken en dat het daarom van belang is dat negatief gedrag van bewoners begrenst moet kunnen worden. Hij ziet dat door het werk van de htl-medewerkers in de rest van Nederland minder sprake is van overlast, waarvoor hij zijn respect en waardering uitspreekt. 

  • De htl in Hoogeveen
    De htl in Hoogeveen © Kees van de Veen

‘Veilig werken staat voorop’

COA-Bestuurslid Joeri Kapteijns: “Het werken op een htl vraagt iets extra’s van onze mensen. Veiligheid van onze medewerkers en de bewoners staat daarbij voorop. Daarvoor is goede samenwerking met boa’s nodig. Met deze reactie worden we gesteund in het kunnen handhaven en bewaken van de veiligheid op locatie. Uiteraard gaan we verder aan de slag met de aanbevelingen uit de inspectierapporten die er nu nog liggen.” 

Getroffen maatregelen

Sinds het vorige rapport van de inspectie, in oktober 2022, zijn door het COA maatregelen getroffen en in gang gezet om de leefomstandigheden en veiligheid op de htl verder te verbeteren. Zo wordt er inmiddels gewerkt met een aangepaste bezoekregeling en met huisregels, wordt binnenkort besloten over een onafhankelijke klachtencommissie en komen er extra trainingen voor de medewerkers van de htl gelet op hun complexe werk.

Handvatten COA-medewerkers omgaan met agressie

Verder wordt op korte termijn het geactualiseerde COA beleidsplan 'Agressie en Geweld' gedeeld binnen de organisatie. Het doel van dit plan is om handvatten te bieden om agressie op de werkvloer zoveel mogelijk te voorkomen en, als agressie zich toch voordoet, vervolgens handvatten te bieden om hier adequaat mee om te gaan. 

Meer informatie?

In dit bericht lees je de aanbevelingen uit het inspectierapport uit oktober 2022 en onze reactie op het rapport. 

Externe link Lees hier de Beleidsreactie onderzoek IJenV naar de leefomstandigheden en de veiligheid op de handhaving- en toezicht locatie (htl).