Overlastgevers worden sneller in de extra begeleiding en toezichtlocatie (ebtl) geplaatst en in individuele gevallen wordt ebtl-plaatsing ook mogelijk voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen die ouder zijn dan 16 jaar. Daarnaast krijgt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) extra capaciteit om sneller Dublinzaken af te handelen en doen ketenpartners intensiever aan dossieropbouw met het oog op inbewaringstelling. Ook gaat de IND in gesprek met de Rechtspraak om te bezien welke mogelijkheden er zijn om asielzaken van ernstige overlastgevers met voorrang te laten behandelen door rechtbanken, zodat ze sneller kunnen worden afgewezen. Naast nieuwe maatregelen worden bestaande maatregelen effectiever ingezet en zo nodig aangescherpt.  

Lees meer over het hele pakket aan maatregelen in de brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer: Aanpak overlastgevende asielzoekers.

Meer nieuws