Extra opvangplekken en huisvesting statushouders
In een dringende oproep vraagt staatssecretaris Eric van der Burg aan de medeoverheden om voor het einde van het jaar 8.400 extra opvangplekken te realiseren, bovenop de reeds gerealiseerde 61.400 plekken. Omdat er te weinig aanbod is van opvangplekken, voor met name alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv), vraagt de staatssecretaris aan de provincies die al relatief veel opvang bieden om bij te dragen door per provincie 450 extra opvangplekken te bieden. De provincies die achterlopen op de realisatie van de asielopvang; Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant dienen respectievelijk 1.550 (ZH) en 1.400 (NH en NB) opvangplekken te realiseren. Tevens verwacht de staatssecretaris dat de 16.000 statushouders die nu in de asielzoekerscentra verblijven voor het einde van het jaar zijn gehuisvest. Dit is niet alleen belangrijk om opvangplekken vrij te maken voor asielzoekers, maar ook ter bevordering van de participatie en integratie van de statushouders.

Nieuwe noodopvanglocaties
Eerder (22 september jl.) stuurde staatssecretaris Eric van der Burg een noodoproep gericht aan burgemeesters om op korte termijn opvang te realiseren. Een tiental gemeenten, waaronder Amsterdam, Arnhem en Zwolle, heeft gehoor gegeven aan de oproep. In totaal zijn er vorige week 500 extra plekken gerealiseerd en openen we deze week 300 extra opvangplekken.

Spreidingswet
Woensdag stemde de Kamer over de verschillende wijzigingsvoorstellen van de Spreidingswet die zijn ingediend. Op een later tijdstip, mogelijk volgende week, komt dan het hele wetsvoorstel in stemming. Het COA heeft erop aangedrongen dat gemeenten meer tijd krijgen om vrijwillig opvangplekken aan te bieden, voordat er sprake kan zijn van dwang. Ook de VNG vindt dit.

Waardering voor onze medewerkers
Milo Schoenmaker: ‘We zijn de staatssecretaris zeer erkentelijk dat hij een dringende oproep doet aan medeoverheden om de druk op de asielopvang voor het einde van het jaar te verlagen. Afgelopen weken bleef de druk onverminderd hoog. Voor de collega's in Ter Apel en ook op andere locaties is het zwaar om onder deze omstandigheden het werk te blijven doen. We kunnen niet vaak genoeg onze waardering uitspreken voor iedereen die zich inzet om opvang onder deze omstandigheden te realiseren. We zetten ons in voor structurele oplossingen om een stabiel opvanglandschap te realiseren. Zodat de rust wederkeert. Dat is belangrijk voor zowel de medewerkers, de bewoners van azc’s als de maatschappij.'

  • Ter Apel algemeen anp
    © ANP