Het COA is de gemeente Amsterdam erkentelijk dat zij haar verantwoordelijk heeft genomen en gedurende twee jaar medewerking heeft verleend aan het bieden van opvang aan mensen die op en rondom reguliere opvanglocaties voor overlast zorgen.

Het COA heeft het personeel dat werkzaam is in de extra begeleiding en toezichtlocatie van de sluiting op de hoogte gesteld. Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) doet een evaluatie naar de werking van de extra begeleiding en toezichtlocaties. Het onderzoek omvat een plan- en procesevaluatie. Uitkomsten van deze evaluatie worden na de zomer verwacht. Daarna nemen het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA een besluit over het vervolg van de ebtl.

Meer nieuws