De huisartsenzorg voor asielzoekers is zorgvuldig aanbesteed. Er hebben meerdere aanbieders ingeschreven. In de beoordeling telde kwaliteit voor 70% en prijs voor 30%. Voor de definitieve besluitvorming heeft nog een extra controle op de te bieden kwaliteit van de zorg plaatsgevonden. GZA is dus niet op basis van de laagste prijs uitgekozen.

Contractuele afspraken

Het COA heeft op verzoek van het Rijk contractuele afspraken gemaakt met diverse partijen (onder andere GZA) over het leveren van zorg op crisisnoodopvanglocaties. De meeste crisisnoodopvanglocaties maken van deze afspraken gebruik. Slechts enkele crisisnoodopvanglocaties hebben de zorg op andere wijze georganiseerd.

Meerdere keren per maand vindt overleg plaats tussen het COA en GZA over de kwaliteit van de zorg op de opvanglocaties en mogelijke knelpunten. Het COA betreurt dat de kwaliteit van de huisartsenzorg op de crisisnoodopvanglocaties niet altijd op het gewenste niveau is zoals op de reguliere en noodopvanglocaties van het COA. Maar de druk op de huisartsenzorg in Nederland is hoog. Daar heeft iedereen in Nederland mee te maken, ook de asielzoekers. Asielzoekers hebben recht op de zorg zoals beschreven in de Regeling Medische Zorg Asielzoekers (RMA), deze is vergelijkbaar met de basiszorg in Nederland.

Het COA doet er samen met de zorgverleners alles aan om zo goed mogelijke zorg aan te bieden op de opvanglocaties.