Sinds september 2020 worden asielzoekers uit spoor2, zoals het asieltraject voor deze groep heet, in Westerwolde en Cranendonck versoberd opgevangen. Dat houdt in dat de bewoners onder extra toezicht staan en geen leefgeld ontvangen, maar levensonderhoud in natura. Ook worden zij gecontroleerd als ze de opvang verlaten of betreden. De IND (Immigratie en Naturalisatie Dienst) handelt de asielaanvragen van deze mensen ondertussen versneld af.

Doel van de versoberde opvang is om asielzoekers uit veilige landen te ontmoedigen om asiel aan te vragen in Nederland en hen sneller te laten vetrekken. De speciale versoberde opvang betekent echter ook dat alle spoor 2-bewoners op slechts 2 locaties worden opgevangen, wat op die plaatsen een concentratie van asielzoekers uit veilige landen tot gevolg heeft.

Spreiding over het land
De gemeente Cranendonck heeft vanaf het eerste moment meegewerkt aan de proef die tot 31 december 2021 loopt. Gemeente en COA hebben afgesproken dat de sobere opvang daarna elders in het land zou plaatsvinden. Helaas heeft het COA nog geen andere gemeente gevonden om deze sobere opvang vanaf 1 januari over te nemen. Daarom worden asielzoekers uit spoor 2 vanaf die datum weer verspreid over het land opgevangen op reguliere locaties, zoals ook voor de proef gebeurde. Die opvang is dan niet meer sober. Wel handelt de IND de aanvragen uit spoor 2 ook na 1 januari versneld af.