De pilotfase bestaat uit de prepilot (voorbereiding) en de uitvoering. Tijdens de prepilot wordt het algoritme ontwikkeld en met externe stakeholders, zoals gemeenten, gesproken over het gebruik van een algoritme. Tijdens de pilot-uitvoering (mits daartoe besloten) testen we het algoritme eerst kleinschalig op een aantal locaties. Als het inderdaad de gewenste voordelen oplevert, kijken we of het op alle COA locaties uitgerold kan worden. Naar verwachting kan de pilot-uitvoering in 2023 starten.

Lees meer over het project in COA vraagt CBS om hulp bij onderzoek mogelijke inzet AI en Betere match door big data?.