Verdere verspreiding tegengaan

Om het gevaar van verdere verspreiding van het virus tegen te gaan is het noodzakelijk om de positief geteste asielzoekers en hun huisgenoten te scheiden van de gezonde, en hen elders in quarantaine te plaatsen. Vanwege de gezondheid van de bewoners van het azc, de inwoners van Delfzijl en Musselkanaal en daarmee de volksgezondheid in algemene zin, wordt de groep in Musselkanaal in isolatie/quarantaine geplaatst. De bewoners moeten in hun eigen woonruimte blijven en mogen het terrein niet af, om besmettingen buiten het terrein te voorkomen. Er worden daarom hekken geplaatst. Het COA ziet hier op toe en regelt alle benodigde zaken, zoals eten en drinken en hygiënemiddelen. Ook heeft de groep toegang tot medische zorg. De noodquarantaine in het azc in Musselkanaal is tijdelijk en wordt uitsluitend voor de doelgroep vanuit het azc Delfzijl gebruikt en voor maximaal 17 dagen.

Stand van zaken coronabesmettingen azc Delfzijl

Inmiddels is bij 29 bewoners van het azc in Delfzijl vastgesteld dat zij besmet zijn met het coronavirus en 11 personen zijn inmiddels hersteld. In totaal zijn er ongeveer 125 bewoners getest op het coronavirus. GGD monitort de situatie nauwlettend, doet bron- en contactonderzoek rondom de besmettingen en test in een brede kring rondom besmette personen. Bij verschillende azc-medewerkers is een test afgenomen – geen van hen bleek positief.

Voor vragen over het besluit om Musselkanaal aan te wijzen als noodquarantainelocatie kunt u contact opnemen met Mark Dijkhuis, communicatie Veiligheidsregio Groningen: 06-22748009.

Voor vragen met betrekking tot het COA / de azc’s in Delfzijl en Musselkanaal kunt u contact opnemen met Jacqueline Engbers, communicatie COA regio Noord: 06-52084730.