Het was de bedoeling om vanaf 18 maart de eerste asielzoekers op te vangen in de Friezenhal. Het raadsvoorstel voor de opvang in Goes wordt donderdag 19 maart behandeld in de gemeenteraad.

Het besluit om voorlopig  geen asielzoekers op te vangen in Leeuwarden en Goes betekent voor het COA dat er een nog nijpender tekort ontstaat aan opvangplaatsen. Er wordt daarom nogmaals een dringend beroep gedaan op gemeenten om maximale inspanning te zetten op het vinden van reguliere locaties.

De voorbereidingen voor het in gebruik nemen van de hallen gaan wel door. Het COA zal in overleg met gemeenten en daartoe bevoegde instanties op een later moment bepalen wanneer de hallen gebruikt gaan worden voor de opvang van asielzoekers.