De beëindiging van de RTB betekent het volgende voor de verschillende groepen derdelanders.

Derdelanders met asielaanvraag in gemeentelijke opvang

Derdelanders die de asielprocedure willen doorlopen, blijven in ieder geval tot 4 maart 2024 in de gemeentelijke opvang. Er verandert tot die tijd niets voor hen, behalve de zorgverzekering – zij ontvangen een nieuwe zorgpas van het COA. Zodra er plek voor hen is in de asielopvang, krijgen zij hierover een aangetekende brief van het COA.

Derdelanders met asielaanvraag in particuliere opvang

Derdelanders die de asielprocedure willen doorlopen en bij een gastgezin verblijven, kunnen daar tot in ieder geval 4 maart blijven. Zij ontvangen vanaf 5 maart leefgeld van het COA. Dit heeft financiële gevolgen voor het gastgezin. Zij kunnen contact opnemen met de COA Informatielijn voor meer informatie hierover: 088-7157000 of info@coa.nl.  

Derdelanders zonder asielprocedure

Derdelanders die geen asielprocedure (meer) hebben lopen, moeten Nederland uiterlijk 2 april 2024 verlaten. Zij kunnen tot 4 maart gebruik maken van een remigratieregeling.

Meer informatie

  • © Raad van State