De locatie is het zogenaamde ‘Strijkijzer’ in Borger: een deel van het terrein tussen de N374, Nuisveen en de Koesteeg. De opvang komt er voor een periode van vijf jaar en moet onderdak gaan bieden aan maximaal 500 vluchtelingen.

De directomwonenden van het terrein zijn uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op 14 december. Hier werden zij door het college en vertegenwoordigers van het COA over dit besluit geïnformeerd. Op 16 december is er een openbare informatiemarkt voor inwoners van Borger en andere delen van de gemeente.

Borger-Odoorn kan veilige plek bieden

De vluchtelingenstroom is groot. Mensen ontvluchten hun land vanwege onderdrukking of (burger)oorlog. Het aantal asielzoekers in Nederland neemt toe en het COA is dan ook met spoed op zoek naar geschikte opvanglocaties. In deze zoektocht heeft het COA ook Borger-Odoorn gevraagd om medewerking. “Het college van burgemeester en wethouders voelt een maatschappelijke verantwoordelijkheid om als gemeente een steentje bij te dragen in de oplossing van het huisvestingsprobleem van vluchtelingen”, zegt burgemeester Jan Seton. “Deze mensen laten huis en haard achter in hun zoektocht naar een veilig onderkomen. Wij vinden dat we hen in Borger-Odoorn een veilige plek moeten bieden waar zij tijdens de aanvraagprocedure voor een verblijfsvergunning of in afwachting van huisvesting kunnen verblijven”.

Tijdelijke opvang voor maximaal 500 vluchtelingen

Het college gaat een bestuursovereenkomst met het COA aan voor de bouw van een tijdelijk asielzoekerscentrum. Het asielzoekerscentrum wordt gebouwd met units en kan ook, wanneer dat gewenst is, gebruikmaken van de panden op het terrein die nu eigendom zijn van de gemeente. De bouw start waarschijnlijk niet eerder dan medio 2016. Het gaat om een afspiegeling van de asielzoekers die op dat moment ons land binnenkomen, dus gezinnen, maar ook mensen die alleen komen. Op dit moment zijn veel vluchtelingen afkomstig uit Syrië en Eritrea. Maar de precieze samenstelling van de asielzoekersstroom fluctueert en valt daardoor niet goed te voorspellen. Het gaat om vluchtelingen die geregistreerd zijn en van wie de persoonsgegevens zijn onderzocht. Ze zitten in een procedure voor een verblijfsvergunning of hebben al een verblijfsvergunning.

Rol van het COA

Het COA zorgt voor de bouw en financiering van het asielzoekerscentrum. Dit doen zij met de hulp van een klankbordgroep bestaand uit direct betrokkenen uit Borger. De veiligheid binnen het azc is ook een verantwoordelijkheid van het COA. Daarnaast zorgen ze voor de begeleiding van de asielzoekers en biedt het COA hen tijdens hun verblijf in het azc programma’s aan. Deze gaan over de Nederlandse samenleving, inburgering en terugkeer.  De vluchtelingen zorgen voor hun eigen huishouden en boodschappen. Gezondheidszorg en onderwijs worden apart geregeld.

Informatiemarkt

De omwonenden van de locatie zijn op maandagavond door de burgemeester, een afvaardiging van het college en vertegenwoordigers van het COA geïnformeerd. Op woensdag 16 december is er vanaf 19.00 uur een informatiemarkt over de komst van het asielzoekerscentrum in Borger. Alle inwoners van Borger ontvangen hier een brief over. Ook inwoners uit andere delen van de gemeente zijn welkom.

“We begrijpen dat de komst van vluchtelingen in het dorp allerlei gevoelens en vragen oproept. De informatiemarkt biedt de gelegenheid om met ons, als gemeentebestuur, in gesprek te gaan. Maar ook het COA en bijvoorbeeld de politie en Vluchtelingenwerk zijn aanwezig”, aldus burgemeester Seton.

Rond 20.30 uur is er een plenair gedeelte onder leiding van een gespreksleider. Burgemeester Seton geeft alle aanwezigen dan een toelichting op de keuzes van het college. Er is ook gelegenheid om vragen te stellen. Medewerkers van het COA vertellen over de rol van deze organisatie en kunnen vragen beantwoorden over het reilen en zeilen in en rond een asielzoekerscentrum.

Raadsvergadering op 17 december

Op donderdag 17 december is er een raadsvergadering. De komst van een azc staat dan op de agenda.

Meer nieuws