Deze week heeft staatssecrtaris Eric van der Burg het plan van aanpak voor deze verbeteringen en de bijhorende begroting goedgekeurd. De voorbereidende werkzaamheden, zoals het opvragen van offertes, zijn inmiddels gestart.

  • Leegstaande en vervallen gebouwen bij azc Budel
    Leegstaande gebouwen azc Budel © COA

Het draagvlak voor azc Budel in de omgeving is de afgelopen tijd door diverse incidenten sterk gedaald. In de afgelopen maanden heeft het COA in samenspraak met de gemeente al verschillende maatregelen uitgevoerd om het aantal incidenten, zowel op het terrein als daarbuiten, terug te brengen en de overlast richting de omgeving te verkleinen.

Zo zijn er onder meer extra beveiligers op de locatie gekomen, worden er meer kamercontroles gehouden en is er een nieuw hek rondom het azc geplaatst waardoor het moeilijker is om illegaal het terrein op te komen. Ook zijn er in het voorjaar straatcoaches in de omgeving ingezet en wordt de asielprocedure van overlastgevers in samenwerking met onze ketenpartners versneld afgehandeld.

Op 7 juli bezochten de staatssecretaris, commissaris van de Koning en vertegenwoordigers van COA de gemeente Cranendonck. Tijdens dit bezoek heeft de staatssecretaris in aanvulling op de eerder genomen maatregelen toegezegd dat ook de uitstraling van de locatie verbeterd zou worden. Omdat zo’n verbetering positief bijdraagt aan de vermindering van veiligheidsincidenten en overlast richting de omgeving. En de leefbaarheid voor de bewoners en het gevoel van veiligheid van de medewerkers vergroot. Aan die toezegging wordt nu invulling gegeven.

De aanpassingen vinden plaats binnen de bestaande bestuursovereenkomst en hebben geen invloed op de afgesproken maximale opvangcapaciteit.