​De Specifieke UitKering (SPUK) is één van de maatregelen voor het voorkomen en aanpakken van crimineel en overlastgevend gedrag. Kijk voor een omvattender beeld van de aanpak van overlastgevende asielzoekers op rijksoverheid.nl. 

Aanvragen

Gemeenten en provincies kunnen extra geld krijgen om bepaald beleid van de Rijksoverheid uit te voeren. Dit zijn specifieke uitkeringen. Gemeenten kunnen voor de SPUK aanpak overlastgevende asielzoekers een aanvraag indienen tot 1 oktober 2022 door middel van een aanvraagformulier. Op rijksoverheid vind je meer informatie en het aanvraagformulier.

Maximum

Gemeenten die volgens de bestuursovereenkomst met het COA minder dan 1.000 opvangplekken hebben, kunnen maximaal 50.000 euro inclusief BTW aanvragen. Dit geldt ook voor gemeenten zonder bestuursovereenkomst met het COA, maar die wel overlast ervaren van bewoners van opvanglocaties in andere gemeenten.

Gemeenten met minimaal 1.000 en maximaal 1.499 opvangplekken volgens de bestuursovereenkomst met het COA kunnen maximaal 100.000 euro inclusief BTW aanvragen. Gemeenten met 1.500 plekken of meer kunnen maximaal 150.000 euro inclusief BTW aanvragen.

Waarvoor zoal?

De gemeenten gebruiken het geld om bijvoorbeeld boa's in te zetten in winkelgebieden waar overlastgevend gedrag van asielzoekers plaatsvindt, of om met een aantal gemeenten samen te werken. Mogelijk kan het geld ook in samenspraak met het COA ingezet worden.

Volgorde van indiening

De aanvragen worden op basis van volgorde van binnenkomst behandeld totdat het totaalbudget van 1,25 miljoen euro uitgeput is. Als het totaalbudget is uitgeput, wordt dit op de eerdergenoemde pagina op rijksoverheid.nl kenbaar gemaakt.

Communicatie

De gemeenten worden via verschillende kanalen, zoals een brief aan de burgemeester, over de regeling geïnformeerd. Het COA is ook verzocht om via de reguliere contacten met ambtenaren en het bestuur van de gemeente de mogelijkheid van de SPUK-regeling te vermelden.