De commissie concludeert dat de gezondheidsklachten van (oud-)medewerkers in Ter Apel veroorzaakt zijn door het slechte binnenmilieu in de gebouwen waar de (oud-)medewerkers gehuisvest waren. De slechte microbiële luchtkwaliteit, de slechte chemische luchtkwaliteit en de slechte verlichting zijn, in combinatie met psychosociale factoren, de oorzaak van de gezondheidsklachten van de (oud-)medewerkers. De psychosociale factoren binnen de werkomgeving van het COA in Ter Apel zijn niet optimaal. Vooral tijdens de hoge instroom in 2015 en 2016 was de werkdruk enorm, én was er onzekerheid over het aflopen van tijdelijke contracten.Tegelijkertijd kreeg men het gevoel niet gehoord te worden over de gezondheidsklachten. Dit heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het ontstaan van de gezondheidsklachten.

De gezondheidsklachten zijn niet het gevolg van verontreiniging van de grond, het grondwater, het oppervlaktewater of het drinkwater of van blootstelling aan radioactiviteit.

Aanleiding voor het onderzoek was een verhoogd ziekteverzuim op en rondom de locatie Ter Apel. Ondanks diverse onderzoeken kon hiervoor geen verklaring worden gevonden. De commissie onder leiding van senator Joop Atsma startte in de zomer van 2017 haar werkzaamheden. Hun doel was om een concreet advies te geven over de gezondheidsklachten in Ter Apel en hun mogelijke oorzaken, dan wel mogelijke oorzaken uit te sluiten en op basis hiervan aanbevelingen te doen met het oog op te nemen vervolgstappen.

Het COA gaat nu snel aan de slag met de conclusies en aanbevelingen. COA bestuurder Siebers: “De concrete en meest voor de hand liggende zaken pakken we direct op. We gaan het rapport eerst verder bestuderen en gaan dan aan de slag met alle andere conclusies en aanbevelingen. Dat willen we - samen met betrokken partijen en medewerkers -  goed en grondig doen om het vertrouwen te herstellen.”

Meer nieuws