Informatie herhalen en vragen stellen

Uit het onderzoek blijkt dat de informatie over veiligheid en wat een asielzoeker zelf moet doen op een azc redelijk wordt gewaardeerd. De geïnterviewde bewoners gaven wel aan dat ze het soms lastig vonden om te begrijpen wat er werd gezegd, omdat ze het azc nog niet kenden of omdat ze dan nog niet hoorden wie hun contactpersoon was.

Meer mogelijkheden om vragen te stellen

Ze denken dat de informatie beter beklijft als deze herhaald wordt als ze al een tijdje in het azc verblijven. Ze willen hun vragen ook graag digitaal kunnen stellen of via Facebook of Whatsapp. Groepsbijeenkomsten worden prettiger gevonden dan individuele voorlichting, omdat je daar andere bewoners leert kennen en vragen kunt stellen. Het begrijpen van de aangeboden informatie is lastig als je geen of niet goed Engels spreekt. Bewoners vragen dan aan een medebewoner om te tolken. Als het om persoonlijke zaken gaat, gebruiken bewoners liever een professionele tolk.

Nieuwe informatiemiddelen

Het COA probeert de welkomstinformatie steeds te verbeteren. Een paar nieuwe middelen zijn:

  • welkomstmap, ook geschikt voor analfabeten (ontwikkeld met AMIF-subsidie)
  • digitale infobalie
  • iconenset
  • video’s in 10 talen over de rechten, plichten en huisregels
  • informatie voor kinderen

MyCOA.nl, de website voor asielzoekers, wordt dit jaar verbeterd. Naar aanleiding van het WODC-onderzoek bekijkt het COA op welke manier de informatievoorziening nog verder kan worden verbeterd.

Opzet onderzoek

Aan het onderzoek hebben 23 asielzoekers, wetenschappers en stakeholders meegewerkt. Meer informatie over de opzet, het onderliggende literatuuronderzoek, de resultaten van het WODC-onderzoek, en een link naar het onderzoeksrapport vind je op de website van WODC