De locatie in het gebouw De Koppeling aan de Tafelberweg wordt voor een periode van zes maanden en tot 1 september 2022 in gebruik genomen.

Tijdens hun verblijf doorlopen de jongeren de algemene asielprocedure. Dat is de periode waarin de gehoren met de IND plaatsvinden. Ze worden daarbij ondersteund door COA-medewerkers en een voogd van Nidos.