De komende dagen wordt het schip klaargemaakt voor de opvang. Het COA, de gemeente Huizen, de politie en hulpdiensten voeren dan ook de noodzakelijke controles uit. Naar verwachting ontvangen we de eerste tijdelijke bewoners nog voor de kerst. Het schip is beschikbaar tot en met 31 maart 2022.

Klankbordgroep

Voor de duur van de opvang richten we een klankbordgroep op, waaraan omwonenden, ondernemers, COA, politie en gemeente kunnen deelnemen. Met deze klankbordgroep zal regelmatig overleg plaatsvinden, waarbij we ervaringen bespreken.

Mensen die in de directe omgeving van de plek wonen en ondernemen zijn per brief op de hoogte gesteld van de situatie. Voor hen is op maandag 13 december een inloopbijeenkomst georganiseerd.