Als het vergunningentraject doorlopen is, wordt de locatie geschikt gemaakt om er asielzoekers op te kunnen vangen. Naar verwachting arriveren de eerste bewoners in maart of april van dit jaar. De bewoners maken gebruik van de faciliteiten van het azc Dronten, waaronder medische zorg.

Het COA kan maximaal een jaar gebruikmaken van de locatie. Na een periode van zes maanden vindt er een evaluatie plaats met de omgeving.