De afgelopen vier weken is met man en macht gewerkt om deze noodopvang te realiseren. De bewoners worden ondergebracht in twee paviljoens. Daarnaast zijn er ruimtes aanwezig voor sanitair, bureau’s en eetzaal en recreatieruimte.

  • Informatieavond voor omwonenden op 26 april © COA

Noodopvang tot na de zomer

Het COA was al in gesprek met de gemeenten Zeist en Soest over een asielzoekerscentrum (azc) op het terrein van Kamp van Zeist. Vooruitlopend komt er nu eerst een noodopvang. Deze noodopvang sluit zodra het azc gereed is. Dit is naar verwachting in september of oktober. Voor de noodopvang zijn met de gemeenten Zeist en Soest goede afspraken gemaakt over de randvoorwaarden waaronder dit alles kan plaatsvinden, zoals voorzieningen, leefbaarheid en veiligheid in de omgeving.

Paviljoens

De noodopvang bestaat uit een aantal paviljoens met verschillende functies. Zo is er een gebouw waar bewoners kunnen eten en overdag kunnen verblijven. Verder is er een informatiebalie, zijn er twee slaappaviljoens, sanitaire ruimtes, twee klaslokalen en vier onderzoeksruimtes voor de GZA (gezondheidszorg asielzoekers). De artsen en verpleegkundigen zijn drie dagen per week aanwezig. De andere dagen worden deze ruimtes gebruikt door de GGD/ Jeugdgezondheidszorg. Het COA is verantwoordelijk voor de realisatie en exploitatie van de opvanglocatie.