De opvang van asielzoekers in Nederland kent verschillende fases en daar horen ook  verschillende opvangvormen bij. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is de uitvoeringsinstantie van het Rijk die de opvang en begeleiding van asielzoekers in al die fases verzorgt.

Alle asielzoekers die in Nederland aankomen, gaan naar Ter Apel. Dat is de enige plaats in Nederland waar een zogeheten aanmeldstraat is voor de eerste registratie. Vandaar worden zij verdeeld over Ter Apel en Budel, de zogeheten Centrale Ontvangstlocaties (COL). . Dit zijn de enige twee locaties in het land waar ze hun asielaanvraag kunnen doen. Hier zijn namelijk ook de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) en de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) gevestigd. De AVIM doet onderzoek naar de identiteit en de verblijfsrechtelijke status van vreemdelingen. De IND beoordeelt alle verzoeken van mensen die asiel aanvragen.

Na hun verblijf in de COL gaan de asielzoekers naar een procesopvanglocatie (POL). Hier mogen ze enkele dagen tot rust komen en verblijven ze tijdens de behandeling van de algemene asielprocedure. Het verblijf in een COL en POL samen duurt in de regel maximaal enkele weken. Daarna gaan de asielzoekers naar een azc elders in het land waar ze verblijven in afwachting van het besluit van de IND op hun asielaanvraag.

Op dit moment is het zo druk in Ter Apel dat er mensen worden opgevangen op noodopvanglocaties in het land die alleen zijn aangemeld/ geregistreerd maar nog niet in procedure zijn genomen. Zij moeten op enig moment dus alsnog naar Budel of Ter Apel voor hun procedure.

In Budel is COL- en POL-opvang met een maximum van 1500 personen zoals is vastgelegd in de bestuursovereenkomst met de gemeente Cranendonck. Azc Budel is een echte doorstroomlocatie waar mensen maar beperkte tijd verblijven. Er komen en gaan hier dus dagelijks mensen.

Op dit moment verblijven er ca. 1400 mensen in Budel. Dat is veel, maar binnen het afgesproken maximum van 1500. Het aantal mensen dat in Budel verblijft, komt nooit boven dit aantal.