In totaal biedt deze noodopvang plaats aan 320 mannelijke asielzoekers uit Ter Apel die allemaal in afwachting zijn van een meer duurzame plek in een van de proces opvanglocaties (pol) in het land.

De Zeelandhallen bieden tijdelijke opvang voor een periode van zes maanden met een eventuele verlenging van maximaal zes maanden.

Het COA is het college en de gemeenteraad van Goes en de inwoners zeer erkentelijk voor de andermaal getoonde gastvrijheid: in 2015 mocht het COA ook al eens gebruik maken van de Zeelandhallen, toen voor de noodvang van vluchtelingen uit Syrië.

Bestuurslid van het COA Joeri Kapteijns: “Om onze wettelijke taak – het opvangen en begeleiden van asielzoekers - goed uit te kunnen voeren zijn we op dit moment door de enorme druk op onze opvanglocaties aangewezen op noodopvang. Niet ideaal, maar zo kunnen we mensen die hebben moeten vluchten toch een veilige plek geven. We hebben gemeenten nodig die de bereidheid hebben om bij te dragen aan deze belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. Snel en flexibel om de acute nood te ledigen, maar ook duurzaam om structurele oplossingen te vinden. Goes is een gemeente die haar bijdrage levert en eerder geleverd heeft. Wij zijn ontzettend blij dat Goes de ernst van de situatie inziet en zich bereid heeft getoond om wederom de Zeelandhallen beschikbaar te stellen voor noodopvang.”

Het COA heeft haar maximale opvangcapaciteit inmiddels bereikt en heeft dringend behoefte aan duizenden bedden voor de opvang van asielzoekers die via de reguliere weg in ons land aankomen. Bovenop deze hoge druk, komen de asielaanvragen van evacuees uit Afghanistan. Zij zitten nu nog in tijdelijke opvanglocaties voor evacuees. Als zij besluiten asiel in Nederland aan te vragen, worden ze regulier asielzoekers en zullen ook zij onderdak moeten krijgen in reguliere opvanglocaties van het COA.

Goes is één van de eerste gemeenten waarbij het COA een verzoek tot noodopvang voor reguliere asielzoekers heeft neergelegd. Dit mede omdat Goes in het verleden al noodopvang verleende en in februari 2020 ook weer klaarstond om asielzoekers tijdelijk op te vangen in de Zeelandhallen. Die opvang ging toen niet door omdat de stroom vluchtelingen ineens drastisch afnam als gevolg van de corona pandemie.