Dinsdag 12 mei zijn alle ongeveer 90 huidige vluchtelingen van de noodonderdaklocatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid in Zoutkamp overgebracht naar Ter Apel en Budel. Deze mensen, die aangegeven hebben een eerste asielaanvraag te willen doen, zullen vanaf deze locaties de asielprocedure verder doorlopen. Daarmee komt een einde aan het gebruik van de Willem Lodewijk van Nassaukazerne als noodonderdaklocatie voor mensen die hun eerste asielaanvraag gaan doen.

Noodopvang bewoners azc Sneek

Na het vertrek van de huidige bewoners zal de locatie worden klaargemaakt voor de opvang van met corona besmette bewoners van azc Sneek en hun gezinsleden en/of huisgenoten. Deze ongeveer zestig personen zullen op de locatie in Zoutkamp hun quarantaine-/isolatieperiode doormaken. Zij mogen hun woonruimte in deze periode niet verlaten en worden in die ruimte voorzien van maaltijden, drinken, sanitaire middelen, en alles wat voor de eerste levensbehoeften nodig is. Ook wordt er zo nodig medische zorg geregeld.

Deze quarantaine-/isolatieperiode in Zoutkamp is afhankelijk van hoe de besmettingen zich verder zullen manifesteren, vooralsnog is de verwachting tot maximaal 25 mei. Tot nu toe hebben besmette bewoners van azc Sneek milde tot geen gezondheidsklachten. Als de quarantaine/isolatie kan worden opgeheven, zullen de mensen terugkeren naar azc Sneek en wordt dit deel van de kazerne in Zoutkamp weer overgedragen aan Defensie.

Aparte opvang

Er is voor deze aparte opvang voor besmette bewoners uit Sneek en hun gezinsleden en/of huisgenoten gekozen, om de niet besmette azc-bewoners in Sneek maximaal te kunnen beschermen, en zo de verspreiding zo snel mogelijk de kop in te drukken. Op de locatie aldaar is onvoldoende mogelijkheid om de verschillende groepen gescheiden van elkaar te huisvesten.