Minister Ank Bijleveld van Defensie heeft de locatie beschikbaar gesteld aan staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid. Dat schrijft de staatssecretaris in een brief aan Tweede Kamer. De Willem Lodewijk van Nassaukazerne - de meest noordelijke kazerne van Nederland - is gereed gemaakt en vanaf vrijdag 20 maart 2020 operationeel. Daaraan is hard gewerkt door medewerkers van Defensie, het COA en het ministerie van Justitie en Veiligheid. In de noodonderdaklocatie krijgen vreemdelingen onderdak en basale voorzieningen aangeboden.

  • Opvanglocatie in Zoutkamp
    Opvanglocatie in Zoutkamp © COA

Asielprocedure blijft gesloten

Omdat de asielprocedure in elk geval tot en met 6 april gesloten blijft, is ook het gebruikelijke identificatie- en registratieproces opgeschort. De registratie van vreemdelingen beperkt zich tot het noodzakelijke, zoals het afnemen van vingerafdrukken en op basis daarvan doorzoeken van de Nederlandse en Europese systemen, fouilleren, doorzoeken van bagage en innemen van documenten. Dit proces blijft plaatsvinden in aanmeldcentrum Ter Apel. De Vreemdelingenpolitie (AVIM) zal dit doen. Hieraan voorafgaand vindt een medische screening plaats. Die wordt uitgevoerd door de GGD en de GZA, conform de generieke RIVM-richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus.

Van Ter Apel naar noodonderdaklocatie

Na registratie worden de vreemdelingen per bus naar de kazerne gebracht. “We bieden deze noodopvanglocatie om humanitaire redenen”, zegt staatssecretaris Ankie Broekers-Knol. “Ik ben blij dat we dit samen met ketenpartners, Defensie en met instemming van de gemeente Het Hogeland op zo’n korte termijn voor elkaar hebben gekregen.” De kazerne is een noodhulpvoorziening. Vreemdelingen kunnen daarom de kazerne niet verlaten en zorg en ondersteuning worden op de locatie zelf georganiseerd. Vertrek uit de kazerne vindt ook onder begeleiding plaats.

Overige maatregelen

Naast de opening van de noodonderdaklocatie gelden in verband met het coronavirus extra maatregelen die de asielketen raken. Zo worden alle in- en uitgaande Dublinoverdrachten in ieder geval tot 6 april opgeschort. Het administratieve proces inzake de Dublinprocedure wordt wel zoveel mogelijk voortgezet. Ook zullen vreemdelingen van wie het asielverzoek is afgewezen in de COA-locatie blijven. Vreemdelingen die zich melden aan de grens (veelal Schiphol) worden in afwachting van de start van de asielprocedure in afzondering geplaatst. De duur van de grensprocedure bedraagt voor de IND maximaal vier weken.

Bescherming tegen corona

Het aanmeldcentrum in Ter Apel is sinds maandag 16 maart gesloten. Vreemdelingen die in Nederland arriveren, hebben vanwege het coronavirus geen toegang meer tot de asielprocedures en COA-opvang. Deze aanvullende maatregelen zijn genomen door het kabinet om de medewerkers van de betrokken organisaties en huidige bewoners van azc’s te beschermen tegen besmetting. Dit omdat van vreemdelingen niet bekend is of ze misschien het coronavirus onder de leden hebben.