“We gaan een uniek concept voor Nederland neerzetten,” vertelt wethouder Ingrid Lambregts. “In deze woongemeenschap wonen mensen niet alleen bij elkaar maar ook mét elkaar. Juist deze plek, dichtbij allerlei voorzieningen, leent zich hier goed voor”.

“Samen met sociale partners willen we in de woongemeenschap samenleven, ontmoeten en interculturele uitwisseling bevorderen. Asielzoekers die hier uiteindelijk in Nederland mogen blijven wonen, kunnen dan sneller en beter integreren in de Achterhoekse gemeenschap”, zegt wethouder Ingrid Lambregts

Structureel asielzoekers opvangen

Er is in Nederland een groot tekort aan woonruimte en aan opvangplekken voor asielzoekers. Het nieuwe woonproject biedt een oplossing in de woningnood voor woningzoekenden. Daarnaast biedt het de mogelijkheid structureel asielzoekers op te vangen, passend bij de schaal van Doetinchem. Het woonproject komt dichtbij allerlei voorzieningen zoals openbaar vervoer, werk, winkels en scholen. 

Joeri Kapteijns, bestuurslid bij het COA, is verheugd over dit initiatief: “Het COA wil duurzame en structurele plekken voor asielzoekers creëren. Reden ook dat we dit initiatief van de gemeente Doetinchem toejuichen. We kijken graag samen met andere partners naar nieuwe mogelijkheden voor flexibele huisvesting, ook voor andere doelgroepen. Dit levert ook mooie kansen op voor asielzoekers om in de regio al te starten met hun integratie in de Nederlandse samenleving.”

Eerste stap: haalbaarheidsonderzoek

De partijen gaan na het tekenen van de intentieovereenkomst een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren. Hierin worden de plannen verder uitgewerkt.

Onderdeel daarvan is onder andere het verder uitwerken over welke onderwerpen partners en omwonenden kunnen meepraten bij de verdere ontwikkeling van dit project.