De politie is een onderzoek gestart en wij wachten op de feiten die dit onderzoek zal gaan opleveren. Wij doen in het belang van een zorgvuldige procesgang geen mededelingen over wat er waar is gebeurd.

In het azc in Katwijk en binnen het gehele COA hebben de gebeurtenissen diepe indruk gemaakt op de bewoners en de medewerkers. We doen er alles aan om de naasten van het jongetje de steun te geven die nodig is in deze moeilijke omstandigheden. 

Het merendeel van de bewoners van de locatie Katwijk geeft aan zich niet onveilig te voelen nu. Desondanks kunnen wij ons ook voorstellen dat het voorval bij sommige bewoners wél tot onrust leidt. Met de bewoners zijn wij ook in gesprek. Tot nu toe is er geen aanleiding geweest om aanvullende maatregelen te nemen op het gebied van veiligheid. Mocht het politieonderzoek daar wel aanleiding toe gaan geven, dan zullen wij uiteraard maatregelen treffen.

We merken dat er vragen zijn over de status van bewoners van de locatie Katwijk. Er verblijven normaal gesproken gezinnen die uitgeprocedeerd zijn maar nog niet uitgezet kunnen worden. Dat dat (nog) niet gebeurt bij iedereen heeft ermee te maken dat dat andere land moet meewerken aan de terugkeer en dat soms gezinnen nog niet teruggestuurd mogen worden in verband met de jonge leeftijd van de kinderen. Dat betekent dat het verblijf in Katwijk enige tijd kan duren. Tot aan hun vertrek moet het COA deze mensen onderdak geven, wat we uiteraard doen.

Deze mensen verblijven meestal al een tijd in onze opvang en we kennen ze daarom goed. Door de krapte in (nood) opvanglocaties zijn, naast de 'reguliere' uitgeprocedeerde bewoners van de locatie Katwijk, ook andere (nog in procedure zittende) mensen geplaatst in deze locatie. Die zijn soms nog maar kort in Nederland en we kennen ze daardoor nog niet zo goed. Het is daarom voor ons ook nog niet mogelijk om te reageren op hetgeen in Katwijk is gebeurd. Waar mensen samenleven gebeuren soms ook minder leuke dingen en we weten nog niet of dit iets was wat voorkomen had kunnen worden. Dat zal het onderzoek hopelijk duidelijk gaan maken.

Nogmaals hopen we dat het slachtoffertje mag herstellen. Daarnaast staan we betrokkenen die dat wensen bij met professionele zorg en aandacht.