Pilot ‘Financiële impuls huisvesting grote gezinnen’

Vanwege het landelijke tekort aan geschikte woonruimte staan gemeenten bij het vinden van woningen voor grote uitdagingen. Daarom zet het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) een aantal extra ondersteuningsmaatregelen in om gemeenten financieel te ondersteunen in het huisvesten van statushouders. Op 1 juli is de pilot Financiële impuls versnelde huisvesting grote gezinnen vergunninghouders’  van het ministerie van JenV, het COA en de VNG gestart. Een aantal gemeenten heeft zich al aangemeld. Deze financiële ondersteuning kan gebruikt worden voor het verbouwen van woonruimte om deze geschikt te maken voor bijvoorbeeld een groot gezin (meer dan 8 personen).

Financiële steun voor tussenvoorzieningen statushouders

Ook stelt het ministerie van BZK later dit jaar 3 miljoen euro beschikbaar voor de realisatie van huisvesting voor statushouders, zoals het realiseren van tussenvoorzieningen. Dit is een woonvorm die geschikt is voor meerdere aandachtsgroepen en sneller te realiseren is dan reguliere woningbouw. Het kan gaan om transformatie van kantoorgebouwen of tijdelijke flexwoningen. De toewijzing van woonruimte in een tussenvoorziening aan een statushouder telt mee in de gemeentelijke taakstelling. De bewoners wonen er een paar jaar en stromen dan door naar een permanentere locatie.

Bestuursvoorzitter van het COA Milo Schoenmaker: “Bovengenoemde ondersteuningsmaatregelen zijn een goede eerste stap om gemeenten te ondersteunen. We hopen dan ook dat dit gemeenten helpt om de grote aantallen statushouders die nu op onze opvanglocaties verblijven snel aan woonruimte te helpen. Dit is in de eerste plaats goed voor onze bewoners. Zij kunnen sneller een start maken met hun leven in Nederland. Daarnaast komen hiermee broodnodige bedden vrij voor nieuwe instroom."

Verwachting bezetting, behouden vraag naar 417 extra plekken per provincie

Van december 2020 tot medio mei 2021 heeft het COA te maken gehad met een dalende bezetting en daarmee ook een dalende bezettingsgraad. De afgelopen periode stijgt deze echter weer. De verwachting is dat dit mogelijk aanhoudt tijdens de zomerperiode. Dit komt onder andere doordat er steeds meer versoepelingen plaatsvinden in het kader van corona en reisbeperkingen afnemen. Daarnaast sluit een aantal locaties (bijvoorbeeld Rotterdam) en is Wassenaar (Duinrell) in de zomer niet beschikbaar. Mede daarom is aan de LRT besloten de vraag om 417 extra opvangplekken per provincie nog niet te laten vervallen. De behoefte aan de extra 417 plekken per provincie wordt opnieuw besproken tijdens de LRT in september.

Kijk hier voor het nieuwsbericht van BZK over de Landelijke Regietafel Migratie en Integratie