Er is regelmatig regulier overleg tussen deze partijen over het reilen en zeilen van het azc, zo ook over deze signalen van overlast. Met gemeente, politie, COA, IND, DT&V en OM (het lokale casusoverleg) bespreken wie er overlast veroorzaakt en wat we er aan doen. COA spreekt de asielzoekers aan, kan boetes opleggen of in een uiterst geval een locatieverbod of de bewoner overplaatsen naar de extra begeleidings- en toezichtlocatie. Ook wordt in het lokale casusoverleg besproken welke bewoners overlast veroorzaken, zodat hun dossier voorrang krijgt bij de behandeling van de asielaanvraag. De politie doet op basis van aangiftes strafrechtelijk onderzoek.

De leefbaarheid en veiligheid in en om een opvanglocatie staat bij het COA hoog in het vaandel. Er is 24 uur per dag beveiliging in en om de locatie aanwezig. Naar aanleiding van de signalen van de overlast bij de bushalte zal de beveiliging het toezicht tijdelijk uitbreiden en ook de bushalte meenemen in de reguliere rondes. Gemeente, politie en COA blijven met elkaar in overleg over meer structurele maatregelen.

Meer nieuws