De logeerregeling van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) komt erop neer dat statushouders in de opvang drie maanden kunnen logeren bij een Nederlands gastgezin of bij familie en vrienden. Dit in afwachting van definitieve woonruimte. Logeren bij een gastgezin gebeurt door bemiddeling van vrijwilligersorganisatie Takecarebnb. Deze stichting verzorgt de screening en matching van statushouders en gastgezinnen.

100 azc-plekken

De logeerregeling blijft daarom in structurele vorm bestaan en zal tevens worden uitgebreid. Afgelopen jaar maakten in totaal 115 statushouders gebruik van de regeling. Van hen verbleven er 51 via Takecarebnb in gastgezinnen. Dit jaar zullen circa 300 statushouders van de Logeerregeling gebruikmaken, vergelijkbaar met ongeveer 75 azc-plekken op jaarbasis.

Onderzoek

Onderzoekers van het Verweij Jonker Instituut concludeerden vorig jaar dat de logeerregeling bijdraagt aan een snellere start voor statushouders met het opbouwen van een leven in Nederland. Deelnemers leren de taal sneller en bouwen eerder een netwerk op. Voor het COA zijn dit de belangrijkste redenen om de regeling structureel te maken en uit te breiden. Er zijn ook enkele aandachtspunten. Het COA onderzoekt de verbetermogelijkheden, bijvoorbeeld om de bekendheid van de regeling te vergroten en de begeleiding gedurende het verblijf bij een gastgezin te verbeteren.

Integratie en participatie

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol: “Het is mooi te constateren dat de logeerregeling een positief effect heeft op de integratie en participatie van vergunninghouders. Het gaat weliswaar om een beperkt aantal, maar iedere vreemdeling die een goede start maakt in Nederland is er één. Een goede zaak dus dat het COA de logeerregeling continueert.” Een bijkomend voordeel van de Logeerregeling is dat deze – hoe kleinschalig ook – bijdraagt aan het verminderen van de druk op de COA-locaties.

Lees meer over de logeerregeling