Periode van 4 jaar

Het gaat om maximaal 175 statushouders en maximaal 80 spoedzoekers, in 2 panden naast elkaar. Het COA vangt gedurende 4 jaar statushouders op deze locatie op met een mogelijke verlenging van een jaar.

  • Tijdelijke opvanglocatie in Oegstgeest
    © COA

Flexibele opvang

Er zijn dringend extra opvanglocaties nodig. Dit geldt voor mensen die asiel aanvragen in Nederland, maar ook voor asielzoekers die in Nederland mogen blijven: de statushouders. Zij wachten tot een gemeente hen een woning toewijst. Daarnaast is er ook een grote behoefte aan woonruimte voor spoedzoekers uit Oegstgeest. Het COA heeft ervaring met vormen van flexibel wonen in onder andere Nijmegen en Utrecht. Het COA heeft voor de combinatie van statushouders en spoedzoekers een geschikte locatie in Oegstgeest gevonden.