Het gaat om een locatie met 350-450 opvangplekken, waar 250 statushouders of evident kansrijke asielzoekers kunnen worden gehuisvest. Mocht niet de gehele opvanglocatie ingezet worden voor de opvang van asielzoekers, dan kan het niet gebruikte deel (100-200 opvangplekken) flexibel worden ingezet voor andere woningzoekenden (zoals studenten, spoedzoekers of arbeidsmigranten).

Het COA wil de opvanglocatie voor minimaal vijf jaar in gebruik nemen, bij voorkeur in de stad Leeuwarden. Het kan daarbij gaan om nieuwbouw of om een bestaand gebouw.

Locatiekeuze

Op dit moment is nog geen concrete plek in beeld voor de vestiging van de opvanglocatie. Dat gebeurt in een latere fase, nadat de gemeenteraad zich heeft uitgesproken over wensen en bedenkingen bij de vestiging van de opvanglocatie en de wegingsfactoren bij de locatiekeuze. In een brief aan de raad heeft het college hierom gevraagd.

Inpasbaar

Voor het college is onder meer belangrijk dat de nieuwe opvanglocatie goed inpasbaar is in de omringende wijk, en dat het gebouw de bewoners kansen biedt bij de integratie in Nederland. Daarnaast wil de gemeente ook kijken of een nieuwe opvanglocatie een sociale of ruimtelijke impuls kan geven aan de omringende wijk. 

Vanzelfsprekend is het voor de gemeente van primair belang dat de veiligheid op de eventueel te realiseren opvanglocatie en de omgeving daarvan gegarandeerd kan worden.