Stabiele asielopvang en bijpassend financieel arrangement

Het COA is blij dat het rapport van de adviesraden aandacht vraagt voor de uitdagingen van de uitvoeringsorganisaties. En dat er gepleit wordt voor langetermijnoplossingen voor de asielopvang. In de huidige opvangsystematiek is het COA gedwongen voortdurend locaties te openen en te sluiten als gevolg van fluctuaties in de bezetting en een financiering die vasthangt aan het aantal ‘bezette bedden’. Het COA acht dit jojo-beleid van op- en afschalen niet wenselijk en niet verantwoord. Al enige tijd pleit het COA voor een stabiele en toekomstbestendige opvang, gebaseerd op een vaste voorraad aan opvangplekken. En voor een financieel arrangement dat daarbij past: meerjarig stabiel. Hiermee ontstaat ‘rust en regelmaat’ en kan meer werk gemaakt worden van een duurzame relatie met gemeenten. Dat leidt tot een duurzamer, humaner en effectiever opvangsysteem. De ACVZ en de ROB onderschrijven eveneens het belang van een meerjarige stabiele en toereikende financiering.

Onderscheid kansrijk-kansarm niet uitvoerbaar

Het COA kijkt wél fundamenteel anders dan de ACVZ en de ROB naar het aanbrengen  van onderscheid in de verantwoordelijkheid voor respectievelijk  kansrijke en kansarme asielzoekers, zoals aanbevolen in hun rapport. Een dergelijk onderscheid in opvanglocaties acht het COA onwenselijk en niet uitvoerbaar. Zowel vanwege de juridische complexiteit daarvan, het gebrek aan draagvlak voor locaties waar geen diversiteit in de doelgroep is als de zorg over onuitlegbare verschillen tussen asielzoekers alsmede mogelijk verkeerde verwachtingen onder asielzoekers zélf over hun perspectief. Daarom raadt het COA een dergelijk onderscheid in opvanglocaties af. Wel is het zaak snel duidelijkheid te geven aan de asielzoeker over hun perspectief en werk te maken van het snel beëindigen van het recht op opvang van mensen die geen recht hebben op verblijf in Nederland.

In gesprek

Het bestuur van het COA gaat graag in gesprek met de ACVZ en de ROB over hun advies, de gedane suggesties en de duiding en concretisering hiervan. Maar ook met andere relevante partners wil het COA de dialoog blijven voeren over structurele oplossingen voor de asielopvang.

Download hieronder de volledige reactie van het COA op het rapport.