Naar aanleiding van de eerdere oproep van de LRT heeft het merendeel van de provincies samen met gemeenten mogelijke locaties voor nieuwe opvangplekken in beeld gebracht. Afgesproken is dat de Commissarissen van de Koning samen met het COA,  de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel en Migratie) met deze informatie aan de slag gaan om per provincie tot concrete voorstellen te komen voor locaties waar opvangplekken op korte termijn gerealiseerd kunnen worden.

De gezamenlijke inzet is om dit begin april in beeld te hebben. Het gaat hierbij niet alleen om het opzetten van nieuwe asielzoekerscentra. Ook is het belangrijk dat statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) kunnen uitstromen, zodat zij niet te lang een plek in een asielzoekerscentrum bezet houden. Dit zorgt voor ruimte in de opvangcapaciteit. De provincies zien op de inzet toe.

De leden van de LRT spraken tijdens het overleg ook hun waardering uit voor de inspanningen van Leeuwarden en Goes, waar indien nodig asielzoekers kunnen worden opgevangen in evenementenhallen. Die buffercapaciteit is voor de korte termijn een oplossing.

Extra opvang nodig

Naast de verlenging van tien bestaande locaties (vanwege aflopende bestuursafspraken) zijn in 2020 in totaal 5000 extra bedden nodig in de reguliere opvang. Die plekken zijn nodig om meerdere redenen. Ten eerste is er sprake van een licht hogere instroom (ten opzichte van de prognose). Daarnaast zijn de doorlooptijden bij de IND opgelopen waardoor asielzoekers lang in de opvang moeten blijven. De staatssecretaris meldde dinsdag aan de Tweede Kamer dat ze maatregelen neemt om de doorlooptijden terug te dringen. Ook is er sprake van krapte op de woningmarkt.

Deelnemers Landelijke Regietafel

Aan de LRT nemen de ministeries van Binnenlandse Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Justitie en Veiligheid deel, evenals Jetta Klijnsma namens de Commissarissen van de Koning, Theo Weterings namens de VNG, het Interprovinciaal Overleg en het COA. Naar aanleiding van de LRT van oktober 2019, toen bleek dat het COA meer reguliere opvangplekken nodig heeft, heeft de staatssecretaris de Commissarissen van de Koning gevraagd te bevorderen dat opvangplekken in hun provincie worden gerealiseerd. Sindsdien zijn er in veel provincies regionale overleggen gevoerd om nieuwe opvangplekken te realiseren. Die inspanningen worden onverminderd voortgezet.

Bron: Rijksoverheid.nl