In gesprek

Het Koninklijk Paar ging bij de barakken in gesprek met Oekraïense vluchtelingen. Mensen vertelden over de situatie in Oekraïne, over hun vlucht naar Nederland en over de opvang hier ter plaatse. Kinderen vertelden hoe zij de afgelopen weken hebben ervaren. Daarnaast sprak het Koninklijk Paar onder meer met onze medewerkers en met afgevaardigden van de gemeente Ede over verschillende aspecten van de opvang.

De Koning liet na afloop weten erg onder de indruk te zijn van alle persoonlijke verhalen van de mensen die hij en de Koningin spraken. Verder liet de Koning weten dat hij de slagvaardigheid van alle betrokken partners in de opvang erg op prijs stelt en de ontwikkelingen graag op de voet volgt.

  • © Arjan van Bruggen

Voortouw

Op 3 maart kwamen in legerplaats Harskamp in gemeente Ede de eerste 120 Oekraïense vluchtelingen aan. Inmiddels is de maximale capaciteit van 950 vluchtelingen bereikt. In samenwerking met onder meer het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland en de cateraar van Defensie vangt het COA de Oekraïners op en voorziet voor hen in de basisbehoeften.

De gemeentes en veiligheidsregio’s zijn verantwoordelijk voor de opvang van ontheemde Oekraïners, omdat deze vluchtelingen in beginsel geen asielzoekers zijn. In legerplaats Harskamp neemt voorlopig echter het COA het voortouw bij de opvang vanwege de expertise, het gekwalificeerde personeel en de benodigde middelen. Later zal de gemeente Ede de opvang overnemen.