We verzorgen de opvang en begeleiding met personeel en management van noodopvang Assen. Naar verwachting blijft dezelfde groep asielzoekers tot 13 maart in Vledder en verhuist vanuit hier naar andere locaties. Het COA en Hotel Brinkzicht zijn ook voornemens om vanaf september 2023 tot begin april 2024 noodopvang te bieden aan maximaal 80 asielzoekers.