Momenteel verblijven zo’n 13.765 gevluchte kinderen in ca. tachtig opvangcentra in Nederland. “Deze kinderen hebben in hun thuisland en tijdens hun reis naar Nederland vaak angstige en heftige momenten meegemaakt. Structuur en dit soort activiteiten zijn een belangrijke stap in de verwerking van hun oorlogservaringen", aldus Jan Bouke Wijbrandi (directeur UNICEF Nederland).

Veel ervaring

Tjipke Bergsma, directeur War Child: “De drie organisaties hebben jarenlang ervaring in het werken met oorlogskinderen over de hele wereld. We zijn het aan onze stand verplicht om ook iets voor deze kinderen in Nederland te doen.” De coalitie wil op een vast moment in de week recreatieve activiteiten zoals sport-, spel-, dans- en toneel organiseren voor kinderen van zes tot achttien jaar. Wanneer kinderen zich ontspannen, kunnen ze hun nare ervaringen vergeten en weer even kind zijn. “We weten, door onze psychosociale expertise, dat dit de eerste stap is in het verwerkingsproces”, legt Bergsma uit.

Coalitie

De coalitie bestaande uit War Child, UNICEF Nederland en Save the Children is 15 december van start gegaan met dit project. Begin volgend jaar willen we in de eerste vijf opvanglocaties actief zijn. Aansluitend zullen -mede afhankelijk van beschikbare financiële middelen- de activiteiten worden uitgerold naar zoveel mogelijk locaties. De hulporganisaties ontwikkelen momenteel een gezamenlijke methode, die in Nederland kan worden toegepast. In het buitenland werken deze drie organisaties al jaren samen. Het is voor het eerst dat de coalitie zo nauw gaat samenwerken in Nederland.

Activiteiten

Pim Kraan, directeur Save the Children: “Met het oog op een gezonde ontwikkeling van kinderen is het van groot belang dat ook deze kwetsbare groep zo snel mogelijk weer een normaal en stabiel leven gaat leiden. Gestructureerde-, recreatieve activiteiten helpen hen daarbij.”

Aanvullend

Uitgangspunt is dat de activiteiten aanvullend zijn op wat andere organisaties en de Nederlandse overheid al doen. Het COA verwelkomt het gezamenlijk optreden van War Child, UNICEF Nederland en Save the Children.

Meer nieuws