Veel vrolijke kinderen

Elizabeth Visser, woonbegeleider in azc Drachten: “Enige weken geleden kwam ik er achter dat de jaarlijkse voorleesdagen er weer aan kwamen. Ik ben toen meteen gaan nadenken wat we hiermee konden doen. Via onze contacten met de gemeente heb ik de burgemeester van Drachten gevraagd om voor te lezen aan de kinderen in ons azc tijdens de Nationale Voorleesdagen. Vanwege corona is het voorlezen opgenomen en hebben we de film aan de kinderen laten zien. Het resultaat was heel veel vrolijke kinderen!” Na afloop kregen de kinderen een knutselboekje in het thema van het boek ‘Coco kan het’ mee naar huis.

Externe link Bekijk de voorleesfilm van burgemeester Rijpstra

Project Alfabetisering 

Het COA vindt het belangrijk om actief aan te haken bij initiatieven zoals de Nationale Voorleesdagen of de Week van Lezen en Schrijven. Een deel van onze azc-bewoners kan niet lezen of schrijven, of alleen in hun eigen taal. En dat belemmert hun zelfredzaamheid. Met het AMIF-project Alfabetisering willen we er voor zorgen dat álle bewoners zich binnen afzienbare tijd wél zelfstandig kunnen redden in het azc, en - als ze een verblijfsvergunning krijgen - in onze maatschappij. De voorleesdagen zijn een leuk inititiatief waarmee we ook in opvanglocaties aandacht kunnen geven aan een goede taalbeheersing.

Het AMIF-project Alfabetisering is mede mogelijk gemaakt door een subsidie uit het Europese Asiel-, Migratie- en Integratiefonds (AMIF).

Meer nieuwsberichten