Een van de 4 video's 'Kijkje in de keuken'

Deelnemers aan het project krijgen (online) voorlichting over werken in Nederland en de Nederlandse arbeidsmarkt. Hierbij werken we nauw samen met de Refugee Talent Hub. Daarnaast zouden we voor vijfhonderd kansrijke asielzoekers werkbezoeken aan werkgevers organiseren, maar corona gooide roet in het eten. Om toch een goede indruk te geven hoe het in Nederlandse bedrijven eraan toe gaat, stuurden we presentator Bahram Sadeghi met een camera naar een aantal bedrijven.

Veel behoefte aan informatie over werk

Het project voeren we uit in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op verzoek van de Tweede Kamer. Gezien de lange wachttijden vond de Kamer het gewenst om kansrijke asielzoekers (die grote kans op een asielstatus maken, red.) alvast kennis te laten maken met de Nederlandse arbeidsmarkt. “Extra activiteiten zijn voor deze doelgroep heel welkom”, zegt projectleider Shahram Kalantari. “Bovendien zijn veel bewoners erg geïnteresseerd in het thema werk. Door dit project krijgen ze in een vroeg stadium een realistisch beeld over hun kansen en mogelijkheden op de Nederlandse arbeidsmarkt. Daarbij sluit het project ook mooi aan bij de Nederlandse taallessen. Het wordt bewoners namelijk al snel duidelijk dat het echt belangrijk is om de taal te leren om je kansen op werk te vergroten.”

Video’s

Voor de (online) voorlichting maken we een aantal video’s:

Deze video’s zijn ook in te zetten tijdens de lessen Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) en vooral bij de toekomstige introductiemodule Arbeidsmarkt en Participatie, kortweg introMAP.

Zo snel mogelijk meedoen

Het project wordt uitgevoerd in het verlengde van het COA-programma Vroege Integratie en Participatie (VrIP). Met dit project sluiten we aan bij de ambitie van het COA om zo vroeg mogelijk een stevige basis te leggen voor de inburgering. Daarbij zetten we in op een zinvolle dagbesteding gericht op de toekomst. Het project sluit ook mooi aan bij de doelstelling van de nieuwe Wet inburgering (ingang 1 januari 2022) dat nieuwkomers ‘zo snel mogelijk gaan meedoen in Nederland, het liefst via betaald werk’.

Op 24 mei 2022 hebben we de links naar de vijf opgeleverde video's aan dit nieuwsbericht toegevoegd.