Het ministerie van Justitie en Veiligheid geeft een toelichting op deze stap in een online nieuwsbericht. Het gaat om de gemeenten Enschede (vliegveld Twenthe), Venray, Gorinchem en een aantal kleinere locaties in de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De gemeenten zullen in eerste instantie de opvang en begeleiding doen, behalve de locatie in Gorinchem, die het COA al eerder gebruikte. Daarnaast start het COA met het verbouwen van een pand in Alkmaar, dat in eigendom is van het Rijksvastgoedbedrijf. Als de situatie hierom vraagt, kan deze locatie snel ingezet worden voor de opvang van asielzoekers.

Transitie naar COA

Aan de gemeente Enschede en Venray en de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond wordt gevraagd om de start-up van de locatie vorm te geven, met hulp van de veiligheidsregio, buurgemeenten, provincie en maatschappelijke partners zoals het Rode Kruis. Het COA heeft aangeboden om ondersteuning te bieden bij het opzetten van een opvanglocatie. Het opvangen en begeleiden van asielzoekers is onze taak en we doen dat met hart en ziel. Het is dan ook de bedoeling dat het COA de exploitatie en verantwoordelijkheid van deze tijdelijke opvanglocaties in een aantal gevallen weer zal overnemen.