Het COA beleefde in 2021 een jaar van enorme groei. Vooral in de tweede helft van het jaar. Het aantal bewoners nam toe met ongeveer 10.000 en dat komt neer op zo’n 450 per week. Het aantal locaties liep op van 64 begin 2021 naar 109 aan het einde van het jaar.

  • Cover Jaarverslag COA 2021 'Iedereen telt mee'
    Cover Jaarverslag COA 2021 © COA

Ongekende prestatie

“Om dit te bewerk­stelligen hebben onze medewerkers een ongekende prestatie geleverd”, schrijven bestuurders Milo Schoenmaker en Joeri Kapteijns in hun voorwoord. “Met prachtige voorbeelden van krachtige en solide samenwerking. Het lukte steeds om alle bewoners een plek te bieden: ‘Iedereen telt mee’!”

Het hier en nu

Als wij dit jaarverslag uitbrengen is de oorlog in de Oekraïne al ruim twee maanden aan de gang. Dit menselijke drama brengt ook voor het COA weer nieuwe uitdagingen met zich mee. De COA-bestuurders gaan daar in hun voorwoord nader op in.

En ze staan stil bij het hier en nu als het ook gaat om capaciteit: “Het afgelopen halfjaar hebben we onze grenzen bereikt, en soms gingen we daar noodgedwongen overheen. Het meest zichtbaar is dit in Ter Apel. Onze boodschap aan politiek en samenleving is dat het anders moet en anders kán. Voor de lange termijn zit naar ons stellige idee de oplossing in het realiseren van meer duurzame locaties. We moeten af van noodopvanglocaties. Dat is in het belang van onze medewerkers, bewoners en van gemeenten. En van de samenleving als geheel.”

Je leest in dit jaarverslag over opvang, maar ook over de begeleiding die wij bieden. En over samenwerking, onder andere aan de landelijke regietafel migratie & integratie en met gemeenten. Ook een overzicht per maand van de bijzonderheden tref je aan. Dit en veel meer in ons jaarverslag 2021. Veel leesplezier!

Lees hier het jaarverslag 'Iedereen telt mee'