Ondersteuning van EUAA

EUAA is het Europese agentschap op het gebied van asiel en opvang. Zij ondersteunen lidstaten, onder andere bij de implementatie van EU-asielbeleid, en leveren operationele ondersteuning aan lidstaten die migratiedruk ervaren. Naast ondersteuning in Nederland biedt EUAA op dit moment ondersteuning aan verschillende andere Europese landen zoals Griekenland, Cyprus, Italië, Litouwen. Roemenië en België.

Vanaf dit najaar zijn EUAA-experts op het gebied van asielopvang en begeleiding aan de slag op de opvanglocatie in Ter Apel, ter ondersteuning van de daar al werkzame COA medewerkers. Daarnaast heeft het EUAA 160 woonunits geleverd voor de opvang van ongeveer 500 asielzoekers. De units in Winsum en Uithuizen zijn inmiddels in gebruik voor Afghaanse evacués.

  • © COA

Wooneenheden en personeel

De wooneenheden kan het COA verder inzetten op bestaande locaties of als tijdelijke en modulaire opvanglocaties. Ze zijn makkelijk operationeel te krijgen, te sluiten of te verplaatsen. Bij het praktische ontwerp van deze modulaire opvanglocaties zal EUAA eveneens extra expertise leveren.

Bij de personele expertise voor Ter Apel gaat het om aanvullende expertise zoals initiële signalering en screening van kwetsbare personen, tolken die bij de dagelijkse begeleiding kan worden ingezet en een zogenoemd mobiel team dat voor diverse begeleidingsactiviteiten kan worden ingezet.

Verdere invulling

De inzet van de buitenlandse experts en het in gebruik nemen van de nieuwe tijdelijke wooneenheden zal in de komende maanden verder uitgewerkt worden.