Het COA zoekt naar nieuwe concepten, producten, diensten en samenwerkingsvormen op het gebied van vastgoed voor de toekomst. In onze innovatieagenda Vastgoed beschrijven we de urgente thema's.

De innovatieagenda draait om drie pijlers: stabiele, duurzame en doelmatige opvang. Hoe kunnen we bijvoorbeeld door slim gebruik te maken van data meer proactief op zoek naar vastgoed, de multi-inzetbaarheid van ons vastgoed vergroten en de mobiliteit van locaties verbeteren? Of hoe kunnen we energie slim opslaan, meer besparen, onze locaties circulair beheren en onderhouden of storingen op locaties voorkomen en sneller oplossen?

  • mensen voor azc Grave
    © Mariette Carstens

Stabiel

Stabiele opvang wil zeggen dat we voldoende opvangplekken beschikbaar hebben. Dat betekent geen vastgoed afstoten als er even minder asielzoekers naar Nederland komen, want dat leidt tot een acuut probleem als de asielinstroom weer toeneemt. In de tussentijd kunnen de leegstaande locaties beschikbaar gesteld worden voor ander gebruik, zoals huisvesting voor studenten of een recreatieruimte.

Duurzaam

Duurzaam gaat onder meer over hoe we omgaan met het opwekken en opslaan van energie. Als we in 2030 onze CO2-uitstoot willen halveren, moeten we technisch vernieuwen en het energieverbruik verminderen. Dat laatste doen we ook door bewoners er in mee te nemen met als voordeel dat zij dat later ook in hun eigen huis weer kunnen toepassen. Daarnaast moeten we toe naar minder restafval, meer hergebruik van spullen en materialen, en naar beter groenbeheer in de omgeving door biodiversiteit.

Doelmatig

Vernieuwing gaat ook over doelmatige opvang. Dat betekent technologie en data toepassen die kosten gaan besparen. Denk bijvoorbeeld aan slimme sensoren om storingen of energielekken op te sporen of een zelflerend algoritme dat zorgt voor een goed binnenklimaat met zo min mogelijk energieverbruik. We staan nog maar aan het begin van grote technologische vernieuwingen waarvan we ook voor de asielopvang de kansen willen benutten.  

Samen slimmer

Voor de innovatieopgave in de asielopvang is alle kennis welkom. Het COA organiseert daarom een aantal keer per jaar ‘Azc van de toekomst’-sessies met kennisinstellingen en marktpartijen waaronder Connectr, RDM Next en Priva. Via de Rijks Innovatie Community (RIConline) nodigen we gemeenten en provincies uit om met ons mee te denken over concrete innovatievraagstukken.