Vanaf 20 september 2022 wordt gestart met het geschikt maken van de locatie om asielzoekers op te vangen. Vanaf medio oktober verwachten we de eerste bewoners te kunnen huisvesten. De overeenkomst is voor de duur van maximaal 1 jaar.

Maandag kregen dorpsbewoners tijdens de bijeenkomst in Zuidbroek de gelegenheid om vragen te stellen aan het college van B&W en medewerkers van de politie, gemeente Midden-Groningen en het COA. In totaal kwamen er zo’n 250 mensen naar de inloopavond, die over het algemeen rustig is verlopen. Er werden vragen gesteld en zorgen geuit en daar gaan we nu mee aan de slag.